Yeni Tüketici Kanunu

2013 yılı hiç kuşku yok ki doğrudan satış sektörünün tarihindeki önemli bir kilometre taşıyla birlikte anılacak: Yeni tüketici kanunu. Kanun, 7 Kasım 2013’te TBMM’de oybirliğiyle kabul edildi.

Hatırlatmak için bundan önceki yasa da, 1995 yılından bu yana yürürlükteydi.

Yeni kanunun doğrudan satış sektörünü ilgilendiren bazı önemli unsurlarını aşağıda derledim:

Anti-Piramit Hükümleri

Bilindiği üzere yasalarımızda piramit düzenleri açıkça tanımlayan ve bunları engelleyen hükümler şimdiye dek yoktu. Geçen dönemlerde ortaya çıkan piramit düzenler, hep mevcut diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturmaya uğramışlardı.

Şimdi ilk kez mevzuata bu konuda açık hükümler girmiş bulunmaktadır. Yeni yasada piramit düzenlerin neler oldukları tanımlanıyor, yasak oldukları belirtiliyor ve kuranlar, yürütenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun uygulanacağı hükme bağlanıyor.

Doğrudan Satışta Cayma Süresi

Tüketicilerin, doğrudan satış yoluyla satın aldıkları ürünleri gerekçesiz olarak iade edebilecekleri süre, yeni yasada 7 günden 14 güne çıkarılmıştır. Bu, aslında önümüzdeki yıl Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yürürlüğe girecek olan düzenlemelerle uyumlu bir yeniliktir.

Bu 14 günlük sürenin geçerli olabilmesi için doğrudan satışçı ile tüketici arasında bir satış sözleşmesi yapılmış olması gereklidir. Tüketicinin cayma haklarıyla ilgili bilgilendirilmiş olması ve bunun ispatı yükümlülüğü satıcıya aittir. Bunlar olmadığı takdirde tüketicinin cayma süresi bir yıl olarak uygulanacaktır.

Mesafeli Sözleşmeler

Mesafeli, yani tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde satıcının 30 gün içinde teslim etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sürenin aşılması halinde tüketici, siparişini iptal etme hakkına sahiptir.

Bundan Sonrası

Kanun, yukarıda belirttiğim gibi 7 Kasım 2013 tarihinde TBMM’nde kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlanmasından 6 ay sonra da yürürlüğe girecek. Bu süre içinde kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler hazırlanacak.

Kanunun tam metnini okumak isterseniz lütfen burayı tıklayın.

Copyright © Doğrudan Satış Dünyası. Tüm hakları saklıdır.

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: