Global Girişimcilik Raporu 2013

Amway, bundan kısa bir süre önce 2013 Global Girişimcilik Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı. İzleyenler hatırlayacaktır, Amway son birkaç yıldır bu araştırmayı yapıyordu fakat şimdiye kadar olanlar sadece Avrupa ülkelerini kapsıyordu. Bu yılkini de ünlü araştırma şirketi GfK yaptı ama bu kez dünyanın 24 ülkesi (*) ve toplamda da 26,000 kadın ve erkek dahil edildi.

Bazı önemli bulguları aşağıda paylaşacağım sizlerle:

Ekonomik belirsizliklere rağmen, insanlar girişimcilik konusuna olumlu yaklaşıyorlar.

Araştırmaya katılanların %70’i, girişimcilik hakkında olumlu görüşe sahip olduklarını belirtiyor. Danimarkalılar, en olumlu düşünenler (%89). Onları Finlandiyalılar (%87) ve Avustralyalılar (%85) izliyor. Türkler’de bu oran %61. Girişimciliğe en az olumlu bakanlarsa Macarlar (%53).

Yukarıdaki ‘potansiyel’ girişimcilerle kendilerini gerçekten girişimci olarak hayal edebilenler arasında bir uçurum görülüyor.

Tüm katılımcıların sadece %39’u kendilerini girişimci olarak hayal edebildiklerini söylüyor. Bu oran Kolombiya (%63) ve Meksika’da (%56) en yüksek, Japonya’da ise en düşük (%17).

‘Bağımsızlık’, en önemli motivasyon olarak öne çıkıyor.

Cevap verenlerin %43’ü, bunun kendileri için en öneml motiv olduğunu belirtiyor. Bu oran ABD’de en yüksek (%65).

Kendi işini kurmanın önündeki en büyük engel, ‘başarısızlık korkusu’.

Toplamın %70’i, böyle söylüyor. Japonlar (%94), İtalyanlar (%91) ve Çekler (%91), başarısız olmaktan en çok korkanlar. ABD’de ise bu oran sadece %37.

Başarısızlıktan korkmanın en önemli nedeni olarak ‘maddi kayıplar’ gösteriliyor.

Bunun geneldeki oranı %41. Burada Türkiye ilginç bir biçimde diğer ülkelerden ayrılıyor ve sosyal ve psikolojik faktörler, maddi faktörlerin önüne geçiyor. Türkler, başarısız olmaları halinde en çok çekindikleri hususlar olarak, ‘hayal kırıklığına uğrama, kendine güveni kaybetme’yi (%29) ve ‘aileyi hayal kırıklığına uğratma, onları kaybetme riski’ni (%24) sıralıyorlar.

Raporda, çıkan sonuçların ışığı altında tüm ülkelerdeki hükümet yetkililerine, girişimciliğin önünü açacak tedbirler almaları için çağrı yapılıyor. Ama bence en az bunun kadar önemlisi, bu raporda doğrudan satış şirketlerinin yöneticilerine önemli mesajlar var. Bu mesajlar da özellikle, ‘iletişim’ ve ‘eğitim’ alanlarında. Açık bir biçimde görülüyor ki, bir doğrudan satış şirketinin aynı iletişim tarzını, aynı mesajları kullanarak ve aynı eğitim içeriklerini uygulayarak her ülkede aynı başarıyı elde etmesi pek mümkün değil. Toplumların özelliklerine göre ayrıştırmalar yapmak şart.

Global Girişimcilik Raporu çok önemli bilgiler içeriyor, buna hiç kuşku yok. Ama sonuçları yorumlarken iki hususa dikkat edilmesi gereğini vurgulamak isterim:

1) Girişimci olmak, her toplumda doğrudan satışçı olmayla aynı anlama gelmiyor. Dolayısıyla girişimcilik üzerine yapılan bu araştırmada verilen cevapları aynen doğrudan satışçı olmak için de verilmiş kabul edemeyiz.

2) Bir doğrudan satış şirketine kayıt olan herkes, kendi işini kurma vizyonuyla gelmemektedir. Bu konuda daha önce yazdığım “Herbalife Distribütör Kazançları” başlıklı yazıma göz atabilirsiniz.

 

(*) Araştırmanın yapıldığı ülkeler: ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Meksika, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan.

Not: Amway 2013 Global Girişimcilik Raporu’nun tamamını buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Copyright © Doğrudan Satış Dünyası. Tüm hakları saklıdır.

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: