20 Soru-20 Cevap: 2. Bölüm

Yıllar içinde doğrudan satış, çok katlı pazarlama, network marketing üzerine en sık karşı karşıya kaldığım 20 sorudan 10’unu, cevaplarıyla birlikte daha önce görmüştük. Bu hafta da, mini dizinin ikinci bölümünde diğer 10 soruyu ve cevaplarını sizlerle paylaşıyorum.

11. Doğrudan satış hangi özelliklere sahip toplumlarda daha başarılı oluyor?

Burada üç özellik öne çıkıyor: Girişimcilik ruhu, kolay sosyalleşebilme ve ek gelir ihtiyacı. Bu üç özelliğin bulunduğu yerlerde doğrudan satış işinin daha hızlı yayılabildiğini görüyoruz.  Bununla birlikte, yeryüzündeki her ülkede doğrudan satış faaliyetinin az ya da çok, bir biçimde bulunduğu da bir gerçektir.

12. Doğrudan satış şirketlerinin toplantılarında eğlence ve motivasyona yönelik  programlar neden sıklıkla kullanılır?

İşyerlerinde, ofis ortamında çalışanlar, gün boyunca diğer insanlarla aynı hedefe doğru, birlikte çalışarak motivasyon alırlar birbirlerinden. Ayrıca başlarında amirleri de vardır ve sürekli onları bir hedefe doğru yöneltir ve kontrol eder. Oysa doğrudan satış, evden yürütülen bir iştir. Dolayısıyla da hedeften sapmanın, motivasyon kaybının sık görülebildiği bir iş koludur. İşte toplantılardaki bu tür etkinliklerin ana gayerinden biri, bir sonraki toplantıya kadar doğrudan satışçıyı ayakta tutacak motivasyonu sağlamaktır.

13. Kazanç planı nedir?

Kazanç planı, doğrudan satışçıların, network marketing işi yapanların ne yaparlarsa ne kadar kazanç elde edeceklerini belirleyen ve gösteren bir hesaplamalar bütünüdür.

14. Dünyada kaç çeşit kazanç planı vardır?

Birçok kişinin sandığının aksine, tek bir çeşit kazanç planı yoktur. Dünyada dört temel kazanç planı bulunur: Basamaklı-kopmalı (stairstep-breakaway), ikili (binary), tek katlı (unilevel) ve matris (matrix). Bunların içinde matris, en az rastlanılan plan çeşitidir. Günümüzde birden çok plan türünün özelliklerini içinde barındıran, “melez” diyebileceğimiz planlara da rastlanmaktadır.

15. Çok kazandıran kazanç planı, iyi kazanç planı demek midir?

Bir kazanç planı elbette doğrudan satışçılara iyi bir kazanç sağlamalıdır, buna hiç kuşku yok. Ama sadece bu özelliğine bakarak bir plana “iyidir” diyemeyiz. Adaletli olması, şirketin diğer stratejileriyle uyumlu olması, uzun vadeli ekip büyümesini desteklemesi gibi bir çok özelliği de içermelidir.

16. Türkiye’de ilk doğrudan satış şirketi 1992’de mi faaliyete geçti?

İlk yabancı doğrudan satış şirketi olan Oriflame, satışlarına 1992 yılında başladı. Ama ondan çok önce, 1970’lerde Türkiye’nin dört bir yanında kitap, ansiklopedi ve tencere setleri satan birçok yerli doğrudan satış şirketi vardı.

17. Türkiye’de doğrudan satış şirketlerinin “Kapıdan Satış Yetki Belgesi” alması gerekli midir?

Bu, nihai tüketicilere yönelik faaliyet gösteren doğrudan satış şirketlerinin uymakla yükümlü oldukları bir zorunluluktur. Ayrıca bu belge, şirketin bu alanda bir faaliyet gösterdiğinin kanıtıdır. Bu da, o şirketin doğrudan satışçılarının tabi olacakları vergi mevzuatı hükümleri açısından önemli bir husustur.

18. Doğrudan satış işi yapan bireyler ülkemizde vergi verirler mi?

Gelir vergisi mükellefi olmayan doğrudan satışçıların perakende kazançları gelir vergisinden muaftır. Bununla birlikte şirketlerinden aldıkları prim, komisyon v.s. gelirler, yürürlükteki mevzuata göre %20 vergi kesintisine tabidir. Vergi mükellefi olanlar ise bir yıl içinde elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden bir sonraki yıl gelir vergisi öderler.

19. Doğrudan satış şirketlerinin ülkemizde Doğrudan Satış Derneği’ne üye olmaları bir zorunluluk mudur?

Böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak Türkiye Doğrudan Satış Derneği, Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun (WFDSA) etik kurallarını uygular ve ancak bu gereklilikleri yerine getirebilen şirketler derneğe üye olabilirler. Bu nedenle üye olmuş olması, bir şirketin bu kurallara uygun hareket etmekte olduğunu gösterir. Fakat üye olmamak da, elbette bir şirketin etik olmadığı anlamına gelmez.

20. İnternetteki gelişmeler doğrudan satış için bir tehdit midir?

Bir süre öyle olabileceği düşünülmedi değil. Ama özellikle de sosyal medya alanındaki gelişmeler, bunun gerçekleşmeyeceğini, tam tersine internetin, doğrudan satışın gücüne güç kattığını gösterdi bize. Şimdilerde ise online ticaret ile doğrudan satışın birbirlerine yakınlaşmalarını (“convergence”) görüyoruz.

Copyright © Doğrudan Satış Dünyası. Tüm hakları saklıdır.

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: