Kısa Kısa: Kişisel Tüketim

Geçen haftaki yazımın konusu, doğrudan satış şirketlerinin “daha şeffaf olmaları gereği” üzerineydi. Bu başlık altında doğrudan satışçıların kazançlarına bakmış ve çok önemli bir gerçeği vurgulamıştık: Doğrudan satış şirketlerine katılanlar içinde çok büyük bir grubun, kazanç olanaklarıyla bir ilgileri yoktu!

Geçen haftanın konusundan hareketle, sektörün önde gelen bazı isimlerine “kişisel tüketim” konusundaki düşüncelerini sordum. Dedim ki, “Bir doğrudan satışçının kendi ürün tüketimi üzerinden kendisinin ve üst ekibinin prim elde etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?”. Bu konu Türkiye’de değil ama gelişmiş ülkelerde, meşru bir biçimde faaliyet gösteren doğrudan satış şirketlerine karşı zaman zaman eleştiri oklarının yönelmesine neden oluyor.

İşte soruma aldığım cevaplar…

Jeffrey Babener, Babener and Associates Sahibi 

“Distribütörlerin kişisel ürün kullanımları mahkemelerce, yasa koyucularca ve uygulayıcılarca, son 10 yılda giderek artan bir biçimde meşru kabul edilmektedir. Meşru bir işle piramit düzenleri ayıran kriter, kişisel kullanımın olup olmaması değildir. Asıl kriter, distribütörlerin yaptığı harcamaların ana amacının kazanç planında yer alan bir ödüle ulaşmak için mi, yoksa kişisel kullanım ya da satış amacıyla ürün satın almak için mi olduğunun ayırdındadır.”

Jack Crowley, The Crowley Collaborative Group Kurucusu ve CEO’su

“Doğrudan satış arenasında bir kişinin ürün tanıtımında başarılı olabilmesi için o ürünü bilmesi, anlaması, yararlarını müşterilerine ve potansiyel distribütörlerine en basit bir içimde anlatabilmesi şarttır. Bunun en etkin yolu da, ürünü bizzat kullanmaktan geçer. Çok sayıda distribütör önce müşteri olmuşlar ve sektöre, ürünleri beğendikleri için girmişlerdir.”

Alan Luce, Luce, Murphy, Fong & Associates Kurucusu ve CEO’su 

“Esas olarak, üst ekiplere sponsoru oldukları kişilerin kişisel alımları üzerinden prim ödenmesinde bir sorun yoktur. Sorun, dürüst olmayan doğrudan satışçıların kazanç olanaklarını yanıltıcı bir biçimde anlattıklarında ortaya çıkıyor. Yoksa bir ürünü beğenen ve onu düzenli kullanmak isteyen bir kişinin iskontolu fiyatlardan satın alma, onun sponsoru da burada doğan iş hacmi üzerinden prim alma fırsatından yoksun bırakılmamalıdır.”

Nick Mallett, DMH Stallard’da Danışman, Pan European Solutions Ortağı

“Yerinde bir soru! Kişisel kullanım kesinlikle teşvik edilmelidir. Kullanmadığınız bir ürünü nasıl tavsiye edecekseniz ki? Buna ek olarak üst ekip de bu alımlardan neden yararlanmasın? Özellikle de sponsorların, o alımların kişisel kullanım için mi yoksa satış amaçlı mı olduğunu bilmelerine olanak olmadığı bir ortamda. Bir ürün sistemin dışına satılmıyorsa, o sistemin aldatmaya yönelik olduğunu söyleyemeyiz.”

Paul Southworth, İngiltere Doğrudan Satış Derneği Direktörü 

“Kişisel tüketim, hep bir tartışma konusu olmuştur. Gerçek şu ki şirketlerin satın alınan ürünlerin hangilerinin kişisel kullanım için, hangilerinin ise satma amacıyla olduğunu bilebilmelerine olanak yoktur. Bu olsa olsa tahmin edilebilir ve o da her siparişte farklılık gösterecektir. Firmaların primleri hesaplayan sistemleri ise sadece toplam satış hacmi üzerinden hesaplamalar yapabilir.”

Copyright © Doğrudan Satış Dünyası. Tüm hakları saklıdır.

//

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: