Doğrudan Satış Ekipleri: 3 Büyük Grup, 3 Temel Motivasyon

Doğrudan satış şirketlerinin saha organizasyonlarına bireyler çeşitli gerekçelerle katılırlar. Bunlara bağlı olarak da değişik gruplar oluştururlar. Esasen, üç önemli katılma gerekçesinden ve dolayısıyla da üç önemli gruptan söz etmek mümkündür. Bu da, her doğrudan satış şirketinde hemen hemen aynıdır.

Kullanıcılar

Bu gruptakilerin para kazanmayla bir ilgileri yoktur. Kayıt olmalarının nedeni, ürünleri beğenmeleri ve bu ürünleri iskontolu fiyattan alabilme olanağına sahip olabilmektir. Bu grup, üçü içinde sayıca en çok üyesi olandır. Bu başlık altına, göreceli olarak kapalı toplumlarda çoğunlukla kadınlardan oluşan bir alt grubu da eklemek yanlış olmayacaktır. Bu alt gruptaki kadınlar da, doğrudan satışı evlerinden çıkabilme ve başka insanlarla bir araya gelebilme fırsatı olarak görürler.

Part-Time’cılar

Bu, sayıca ikinci büyük gruptur. Onların kayıt olmadaki amaçları, kısa ya da uzun dönemli olarak bir miktar cep harçlığı çıkartabilmektir. Bu gruptakiler bazen cep harçlıklarına biraz daha katkıda bulunabilmek için arkadaşlarından birkaç kişiyi kayıt edip, küçük ekipler de kurarlar. Yine bu kişilerin arasında, özellikle de genç kuşaktan, sadece belli bir hedefe yönelik (örneğin, yaklaşan bir konser için bilet) para biriktirebilmek için kayıt olanları da görürüz.

Full-Time’cılar

Üye sayısı açısından en küçük grup, bu gruptur. Fakat bu durumun, şirketin organizasyonundaki önemleriyle hiç bir ilgisi yoktur. Bu kişiler, bütün saha teşkilatının adeta lokomotifidirler. Yeni kayıtlar, bu grup sayesinde olur. Ayrıca yukarıdaki iki grupta yer alanlar içinden ışık görülenlerin full-time’cılar grubuna geçişlerinin sağlanması da bu kişiler tarafından geçekleştirilir. Bu grubun üyeleri haftanın yedi günü ve 9-6 mesai saatlerini çok aşan saatler boyunca çalışırlar.

Burada sıraladığım grupların bu özellikleri, bir doğrudan satış şirketinin aslında ne denli farklı yapılardan oluştuğunu gözler önüne seren kısa bir özettir. Bu segmentasyonun ayırdına varmak ise şirketler için çok büyük önem taşır. Çünkü ekibe yönelik pazarlama faaliyetleri (yani, pazarlama malzemelerinin içerikleri ve dili, eğitimler, sosyal etkinlikler v.s.) bu segmentasyona göre ne denli ayrıştırılırsa, mesajlar da doğru kişilere gidecek ve doğru bir biçimde algılanacakltır.

Vejeteryan olduğunu önceden bildiğiniz bir kişiyi kebapçıya davet etmezdiniz, değil mi?

Copyright © Doğrudan Satış Dünyası. Tüm hakları saklıdır.

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: